Układy rekuperacji

To urządzenia służące do odzyskiwania ciepła. Oparte na technologii wymienników płytowych, krzyżowych, wykonywanych w wersji specjalnej 'dla lakierni' bez udziału silikonu i z płytami o zwiększonych odstępach - nawet do 12 mm, oraz specjalnie tłoczonej powierzchni w celu zapobieżenia trwałemu zanieczyszczeniu pyłami lakierniczymi i zapewnieniu jak największej powierzchni wymiany.

Przy stosowaniu rekuperatora, ze względu na dodatkowe opory przepływu powietrza przez wymiennik płytowy, konieczna jest modyfikacja wentylatorów - ich silników, napędu i sterowania. W kabinie lakierniczej standardowej, bez układu rekuperacji, wydajność wentylacyjna obliczana jest dla sprężu najczęściej od 300-400 Pa /kabiny niskobudżetowe/ do 600-800 Pa /kabiny wysokiej jakości/. W przypadku zastosowania układu rekuperacji konieczne jest zastosowanie wentylatorów mogących osiągnąć założoną wydajność wentylacyjną przy oporze 1200-1600 Pa /w zależności od znamionowego oporu wymiennika płytowego/.

Sprawność znamionowa stosowanych przez ASTHERM wymienników płytowych jest uzgadniana z Inwestorem i może osiągnąć nawet 75%. Najczęściej jednak stosujemy wymienniki o sprawności 60% ze względu na najkorzystniejszy stosunek parametrów do ceny.

W rekuperatorach ASTHERM instalujemy dodatkowo układ 'bypass', czyli automatycznie działający system, który w przypadku zbyt małej różnicy temperatur pomiędzy powietrzem pobieranym z zewnątrz a powietrzem wewnątrz kabiny /tryb LATO/ przepuszcza powietrze bokiem, bez pokonywania oporu wymiennika płytowego. W połączeniu z falownikami sterującymi prędkością obrotową silników i co za tym idzie wydajnością układu wentylacji oraz z systemem automatycznej regulacji ciśnienia w kabinie zmniejsza się wtedy w sposób drastyczny zużycie energii elektrycznej. W tym rozwiązaniu nie ma potrzeby wyjmowania wymiennika krzyżowego na okres letni.

Od 2008 roku nieprzerwanie uczestniczymy w programie Rzetelna Firma i udostępniamy informacje potwierdzające naszą wiarygodność. Od 2013 roku działamy w oparciu o System Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2015 - numer naszego certyfikatu: 12 100 45513 TMS.
Astherm Sp. z o.o.

05-540 Ustanów, Polska
ul. Sadowa 10

KRS: 0000232042
NIP: 123-10-48-349
Nr konta: 09 1910 1048 2787 7758 1378 0001