Układy rekuperacji

Oparte są na technologii wymienników płytowych, krzyżowych, wykonywanych w wersji specjalnej 'dla lakierni' bez udziału silikonu i z płytami o zwiększonych odstępach /nawet do 12 mm/ oraz specjalnie tłoczonej powierzchni w celu zapobieżenia trwałemu ich zanieczyszczeniu pyłami lakierniczymi i zapewnieniu jak największej powierzchni wymiany.

Sprawność znamionowa stosowanych przez ASTHERM wymienników płytowych jest uzgadniana z Inwestorem i może osiągnąć nawet 75%. Najczęściej jednak, ze względu na znakomity stosunek ceny do efektywności, stosujemy wymienniki o sprawności 60%.

Chcąc zastosować układ rekuperacji do istniejącej instalacji należy mieć świadomość, że ze względu na dodatkowe opory przepływu powietrza przez wymiennik płytowy rekuperatora, konieczna jest wymiana używanych wentylatorów na wysokociśnieniowe, a w konsekwencji również silników, ich napędu i systemu sterowania.

Mówiąc o układzie rekuperacji w kabinie lakierniczej, mamy na myśli zespół koniecznych zmian. W kabinie lakierniczej standardowej, bez układu rekuperacji, wydajność wentylacyjna obliczana jest dla sprężu najczęściej od 300-400 Pa /kabiny niskobudżetowe/ do 700-900 Pa /kabiny wyższej jakości/. W przypadku zastosowania układu rekuperacji konieczne jest zastosowanie wentylatorów mogących osiągnąć założoną wydajność wentylacyjną przy oporze 1200-1600 Pa /w zależności od znamionowego oporu wymiennika płytowego/.

Dodatkowo, w układzie rekuperacji instalujemy również układ tzw. 'bypass', czyli automatycznie działający system, który w przypadku zbyt małej różnicy temperatur /lato/ puszcza powietrze bokiem, bez oporu wymiennika płytowego. W połączeniu z falownikami sterującymi prędkością obrotową silników /a co za tym idzie - wydajnością układu wentylacji/, oraz automatyczną regulacją ciśnienia w kabinie, zmniejsza się wtedy w sposób drastyczny zużycie energii elektrycznej. W tym rozwiązaniu nie ma potrzeby wyjmowania wymiennika krzyżowego na okres letni.

Od 2008 roku nieprzerwanie uczestniczymy w programie Rzetelna Firma i udostępniamy informacje potwierdzające naszą wiarygodność. Od 2013 roku działamy w oparciu o System Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2015 - numer naszego certyfikatu: 12 100 45513 TMS.
Astherm Sp. z o.o.

05-540 Ustanów, Polska
ul. Sadowa 10

KRS: 0000232042
NIP: 123-10-48-349
Nr konta: 09 1910 1048 2787 7758 1378 0001