Oferta

Nowoczesność i ekonomia

Konstruując nasze urządzenia korzystamy z najnowszej wiedzy i dostępnych rozwiązań technicznych a wyjątkowy nacisk kładziemy na przyszłe koszty ich eksploatacji - one będą przecież kosztami ponoszonymi przez użytkownika.

Możemy bez problemu dowieść, że podczas trwającej 10 lat eksploatacji, kabiny lakiernicze ASTHERM posiadające systemy oszczędzające energię, pozwolą ograniczyć koszty eksploatacji liczone łącznie z kosztami zakupu urządzenia, o kwotę wystarczającą na zakup kolejnej, nowej kabiny.

Od 2008 roku nieprzerwanie uczestniczymy w programie Rzetelna Firma i udostępniamy informacje potwierdzające naszą wiarygodność. Od 2013 roku działamy w oparciu o System Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2015 - numer naszego certyfikatu: 12 100 45513 TMS.
Astherm Sp. z o.o.

05-540 Ustanów, Polska
ul. Sadowa 10

KRS: 0000232042
NIP: 123-10-48-349
Nr konta: 09 1910 1048 2787 7758 1378 0001