Pomieszczenia mieszalników

Zwane są również „mixingboxami” i służą do przechowywania podręcznej, tzw. ‘dobowej’ ilości materiałów lakierniczych w postaci systemów mieszalników kolorów lub w przypadku zastosowań przemysłowych - w opakowaniach zbiorczych.

Jest to również doskonałe, bo oddzielone od pozostałej części lakierni, miejsce do postawienia destylarki i myjki do pistoletów lakierniczych.

Pomieszczenie mieszalników ASTHERM zbudowane jest z identycznych, niepalnych paneli z jakich produkujemy kabiny lakiernicze. Wyposażone jest w układ bezpiecznej wentylacji wyciągowej z zastosowaniem wentylatora przeciwwybuchowego oraz w bezpieczny układ oświetleniowy. Jego wymiary zawsze dostosowujemy indywidualnie do istniejących warunków lokalowych.

W szczególnych przypadkach pomieszczenie mieszalników może być wyposażone w układ ciągłego pomiaru stężenia rozpuszczalników połączony z układem alarmowym i automatycznym układem przewietrzania.

Od 2008 roku nieprzerwanie uczestniczymy w programie Rzetelna Firma i udostępniamy informacje potwierdzające naszą wiarygodność. Od 2013 roku działamy w oparciu o System Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2015 - numer naszego certyfikatu: 12 100 45513 TMS.
Astherm Sp. z o.o.

05-540 Ustanów, Polska
ul. Sadowa 10

KRS: 0000232042
NIP: 123-10-48-349
Nr konta: 09 1910 1048 2787 7758 1378 0001