Strefy przygotowania

To miejsca przystosowane do wykonywania wszelkich prac naprawczo-remontowych powodujących zapylenie lub zanieczyszczenie stanowiska pracy na skutek między innymi szlifowania, polerowania, wygładzania, nanoszenia "wypełniaczy", szpachlówek, podkładów lakierniczych i innych prac o  podobnym charakterze.
Ich zadaniem podstawowym jest eliminowanie zapylenia na stanowisku pracy.

W strefie przygotowania nie wyklucza się dokonywania procesów lakierniczych na małych powierzchniach. Możliwe są malowania „zaprawkowe” ale bez możliwości suszenia w podwyższonych temperaturach - zamiennie możliwe jest użycie różnego rodzaju lamp lub promienników.

Powietrze w strefie przygotowania jest filtrowane przez układy o zróżnicowanej gęstości. Stosujemy tutaj trzy podstawowe rodzaje filtrów: podłogowe, wstępne i sufitowe.

Strefy przygotowania firmy ASTHERM są wyposażone w system zapewniający równomierny opad powietrza na całej powierzchni okratowanej podłogi.

Od 2008 roku nieprzerwanie uczestniczymy w programie Rzetelna Firma i udostępniamy informacje potwierdzające naszą wiarygodność. Od 2013 roku działamy w oparciu o System Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2015 - numer naszego certyfikatu: 12 100 45513 TMS.
Astherm Sp. z o.o.

05-540 Ustanów, Polska
ul. Sadowa 10

KRS: 0000232042
NIP: 123-10-48-349
Nr konta: 09 1910 1048 2787 7758 1378 0001