Ściany malarskie

Ściany malarskie – stanowiska malarskie – ściany lakiernicze – to urządzenia wentylacyjne wyposażone w filtry, najczęściej tzw. 'suche'. Możliwe jest również wykonanie ściany malarskiej z filtrem wodnym. Zadaniem ściany malarskiej jest odprowadzenie mgły lakierniczej i oparów rozpuszczalników ze strefy pracy i miejsca przebywania ludzi.

Ze względu na to, że lakierowanie powinno odbywać się w kierunku filtrów i działającej wentylacji wyciągowej, oraz na konieczność obracania malowanym detalem - ściany malarskie mają zastosowanie do malowania detali o stosunkowo niewielkich gabarytach.

W przypadku instalacji ściany malarskiej w małym pomieszczeniu, konieczne jest zainstalowanie układu wentylacyjno - grzewczego mającego zdolność uzupełnienia ilości powietrza wyrzuconego na zewnątrz oraz podgrzanie powietrza dostarczanego do pomieszczenia do temperatury właściwej dla aplikacji.

Produkujemy ściany malarskie w wymiarach umożliwiających wykorzystanie filtrów bez odpadów. Szerokości naszych standardowych ścian malarskich to: 160cm, 240cm, 320cm, 400cm lub 480cm, przy stałej wysokości 200cm. Urządzenia dostarczane są kompletne, wyposażone w filtry i układ wentylacyjny wyciągowy. Posiadają sterowanie analogowe.

Każdą ścianę malarską ASTHERM możemy dodatkowo wyposażyć w: filtr węglowy, oświetlenie oraz układ płynnej regulacji wydajności wentylacji.

Od 2008 roku nieprzerwanie uczestniczymy w programie Rzetelna Firma i udostępniamy informacje potwierdzające naszą wiarygodność. Od 2013 roku działamy w oparciu o System Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2015 - numer naszego certyfikatu: 12 100 45513 TMS.
Astherm Sp. z o.o.

05-540 Ustanów, Polska
ul. Sadowa 10

KRS: 0000232042
NIP: 123-10-48-349
Nr konta: 09 1910 1048 2787 7758 1378 0001