Posadowienie kabiny

Warto mieć świadomość, że tylko wykonanie prawidłowych kanałów betonowych o odpowiedniej głębokości /tzw. 'fosy'/ zapewnia liniowy, tzn. pionowy przepływ powietrza - z góry na dół. Strumień powietrza 'omiata' wtedy malowany obiekt, w pełni skutecznie zabierając sprzed oczu i twarzy lakiernika 'rozkurz' i szkodliwe opary.

W praktyce, stosowane jest niekiedy posadowienie kabiny na tzw. podstawie metalowej ale jest ono jedynie rozwiązaniem zastępczym umożliwiającym zamontowanie kabiny w sytuacji, gdy z przyczyn technicznych nie można wykonać wykopu pod fosę /np. strop, instalacje pod podłogą/.

Innym sposobem jest instalacja bocznych kanałów odsysających. Kabina jest wtedy posadowiona na posadzce na poziomie zerowym i nie ma konieczności wykonywania wykopów. Jednak ze względu na wady takiego rozwiązania, stosujemy je na wyraźne życzenie Inwestora, po jego zrozumieniu i akceptacji pogorszenia warunków pracy malarza.

Od 2008 roku nieprzerwanie uczestniczymy w programie Rzetelna Firma i udostępniamy informacje potwierdzające naszą wiarygodność. Od 2013 roku działamy w oparciu o System Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2015 - numer naszego certyfikatu: 12 100 45513 TMS.
Astherm Sp. z o.o.

05-540 Ustanów, Polska
ul. Sadowa 10

KRS: 0000232042
NIP: 123-10-48-349
Nr konta: 09 1910 1048 2787 7758 1378 0001