Kabiny lakiernicze

Kabiny lakiernicze dla przemysłu metalowego, to najczęściej kabiny lakierniczo-suszące, ale w zależności od potrzeb, spotykane są również rozwiązania oparte na oddzielnych kabinach - lakierniczej i suszącej.

Wielkość kabiny lakierniczej dopasowana jest do ilości malarzy pracujących jednocześnie, wielkości i ciężaru malowanych detali, sposobu ich transportu, przyjętej technologii malowania i oczywiście warunków lokalowych. Z powyższych względów kabiny lakiernicze przeznaczone dla przemysłu metalowego mają różne wymiary, najczęściej spotykane długości to: 10m, 12m, 15m, 16m, 18m, 21m, 24m, 36m.

W kabinach lakierniczych dla przemysłu metalowego stosowany jest najczęściej pionowy ruch powietrza. Nawiew ciepłego, czystego powietrza zawsze odbywa się przez sufit filtracyjny, dzięki temu lakiernik oddycha czystym powietrzem. Sufit filtracyjny umieszczony jest bezpośrednio nad stanowiskiem lakierowania. Wyciąg zapylonego powietrza odbywa się najczęściej przez kraty podłogowe lub boczne kanały wyciągowe, co jest pewną alternatywą jeżeli nie można wykonać fosy betonowej. Zdarzają się również konstrukcje z krzyżowym przepływem powietrza. Każde z tych rozwiązań ma swoje zalety i wady, ale o wyborze rozwiązania docelowego decydujemy wspólnie z Inwestorem po określeniu rodzaju i ilości malowań oraz analizie dodatkowych czynników.

Jak zwykle w lakierni istotnym czynnikiem jest jasność i rozmieszczenie oświetlenia. W zależności od profilu produkcji proponujemy różne warianty - lampy pionowe, lampy poziome, rozmieszczone w dwóch, trzech lub czterech rzędach. Podobnie jak w przypadku sposobu wentylacji, tu również uzgadniamy i proponujemy najwłaściwsze rozwiązanie, zależne od specyfiki produkcji.

Układy wentylacyjno-grzewcze, albo zapewniają parametry bezpieczeństwa zawarte w normach, albo przygotowywane są na podstawie indywidualnych wymagań. Systemy ogrzewania powietrza: olejowe, gazowe oraz gorąco-wodne. Dodatkowo oferujemy układy rekuperacji oparte o bezobsługowe wymienniki krzyżowe o sprawnościach znamionowych do 75%.

Od 2008 roku nieprzerwanie uczestniczymy w programie Rzetelna Firma i udostępniamy informacje potwierdzające naszą wiarygodność. Od 2013 roku działamy w oparciu o System Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2015 - numer naszego certyfikatu: 12 100 45513 TMS.
Astherm Sp. z o.o.

05-540 Ustanów, Polska
ul. Sadowa 10

KRS: 0000232042
NIP: 123-10-48-349
Nr konta: 09 1910 1048 2787 7758 1378 0001